Често задавани въпроси

Фактори при определяне нуждата от проектни разрешителни?

Ако нямате намерение да променяте конструкция, може да не е необходимо да се издава проектно разрешително. В противен случай попадате в категорията реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от най-често Пета категория. Това вече е казус, който трябва да се обсъди задължително със специалисти- архитект, лицензиран и акредитиран инженер конструктор. Издаването на съответното проектно разрешително е свързано с няколко важни стъпки и плащане на такси, които трябва да се имат предвид при определянето на цената за преустройство. Имайте предвид, че всеки местен орган в България има различни изисквания и такси, свързани със строителните разрешителни и това е информация, която трябва да набавите от специалистите, които ще подготвят проектната документация. Така ще си спестите излишно разкарване.

Колко струва преустройството на подпокривни пространства?

Трябва да се отчетат толкова много неща, че е невъзможно да се даде средна цифра. Най-добрият и единствен начин да се определи колко струва реконструкцията на подпокривно пространство е да се поиска ценова оферта от специалисти, които имат необходимата професионална квалификация и могат да дадат обоснован съвет. Едно е сигурно, не можете да си позволите да наемете работници, които нямат необходимата квалификация, защото накрая ще платите повече за нискокачествено свършена работа.

Защо преустройството на подпокривното пространство често изисква нова покривна конструкция?

Ще установите, че преустройството на подпокривното пространство често изисква цялостна нова покривна конструкция, заради допълнителната тежест на жилищното пространство, която трябва да се вземе под внимание. Съществуващите греди, дори и да не са повредени от влага, трябва да се подсилят, за да издържат допълнителната тежест от интериора, мебелите и обитателите. Дали ще трябва да се променят съществуващите линии на покрива или не, не е от толкова съществено значение, колкото допълнителната тежест.

Колко струва нов покрив?

Знаем, че това е първият и може би един от важните въпроси, които всеки един нуждаещ се от нов покрив задава преди да предприеме съответните действия, било то за основен ремонт или реконструкция. Всъщност, не може да се отговори на въпроса без щателен предварителен оглед на съществуващия покрив и таванското помещение. Ако получите веднага средна цена за услугата и материалите, това ще е най-малко несеризно и некоректно към вас. Едно е сигурно, а именно: цената за реконструкция на съществуващ покрив следва да включва както цена за демонтаж, монтаж и материали, то и съответно всички такси по изготвяне на проектна документация, както и разрешителни в общината. Това е една от причините да се обърнете първо към специалистите, които могат да ви предоставят изчерпателна, коректна и навременна консултация. Това ще ви спести много средства и най-вече време и нерви.

Коя категория е моята сграда?

В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, строежите се категоризират, както следва:

Tрета категория:

 • жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;
 • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория.

Четвърта категория:

 • жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
 • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
 • вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им.

Пета категория:

 • жилищни и смесени сгради с ниско застрояване (до 10м), вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
 • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория; (за пълния списък на всички категории може да видите в чл. 137. От ЗУТ).

Колко ще ми струва да довърша жилище от етап “шпакловка и замазка”, това същото ли е като “по БДС”? И колко ще ми струва да ремонтирам жилище старо строителство, което е “за цялостен ремонт”?

Често, когато сравняваме цените на обзаведено жилище и ново, на шпакловка и замазка, клиентите ни не са сигурни как да оценят довършителните работи и обзавеждането, което готовият до ключ имот им предлага. Разбира се, трудно можем да поставим под един знаменател различните класове обзавеждане и материали, с които да се довърши един апартамент. И все пак, сигурното е едно, има граници, в които тези разходи се движат, или поне долна граница има.

Нелепи и неоснователни са твърденията “остави си 10 хиляди лева за ремонт” или “на това му сложи 15 хиляди лева отгоре и ще стане като ново”. Сметките, от нашия дългогодишен опит в интериорен дизайн и довършителни работи, показват, че за да сравним обзаведен и напълно довършен средностатистически апартамент около 90 кв.м. ЗП, с подобен на шпакловка и замазка, разликата следва да е поне 30 хиляди евро. Това би включило отоплителна система и уреди, готова баня/бани, кухня с електроуреди, някакво обзавеждане… Това са реалистичните цифри.

И да, “на тапа”, „ШЗ” или “по БДС” са еднакви понятия, което означават, че тепърва Ви предстоят разходи за материали – настилки, плочки за баня, санитарен фаянс, интериорни врати, осветителни тела, майстори и още много много други, преди изобщо да говорим за мебели…

Ако сравним аналогично ниво на лукс, което да се постигне при старо строителство “за изтърбушване”, добре е да добавим още 10-15 хиляди евро, заради нужните подобрения – премахване на стени, шпакловки и замазки, нови ел. и ВиК, дограма, труд…

Ние сме на линия да Ви посъветваме с експертна информация по всички тези и още много въпроси, както и да изпълним всичко това вместо Вас, без нерви по майстори и много загубено лично и служебно време

Доверете ни се, ние правим интериори, в които СЕ ЖИВЕЕ!

С типови или с индивидуални проекти работите?

Способни сме да изпълним всеки готов проект или заедно с нашия архитект да създадем нов, който отговаря на всичките ви изисквания.

Каква е цената на квадратен метър груб строеж?

Няма точен отговор на този въпрос. Колкото до цените, диапазона е голям, защото има значение какви материали се влагат в строителството, с какво качество са, каква е квадратурата, степента на сложност на конструкцията. Ние можем да Ви изготвим цена за бюджета на вашия строеж съгласно вашите проекти и да го спазваме по време на строителството.

Трябва ми подизпълнител! Може ли да се разчита на вашата фирма?

Отговорности, които можем да поемем:
– Осъществяване на непосредственото оперативно, техническо и административно ръководство и контрол на строителния обект;
– Подробно проучва техническата документация и работните чертежи;
– Организира воденето и съхраняването на цялата техническа и административна документация;
– Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора;
– Контролира допускането до експлоатация на производствени машини и съоръжения след техническо обслужване, модификации или отстраняване на повреди;
– Следене работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само от квалифицирани и правоспособни лица;
– Осигурява инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита;
– Не допуска извършване на робота при опасни и вредни за здравето условия;
– Взаимодейства с органа по безопасност и здраве при работа;
– Спазва изискванията съгласно държавните нормативни документи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, Закон за ЗБУТ, Наредби и др.;
– Контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението на строителните материали;
– Приема извършената работа по количество и качество и отчита изпълнението на строителството;
– Участва в разработването на планове, стратегии и план- графици;
– Планира самостоятелно работата си в рамките на поставените срокове, в съответствие с поставените задачи;
– Носи отговорност за изпълнението на задачите на строителния обект, за предоставеното му оборудване и за срочното и качествено изпълнение и предаване на видовете работи, етапи, обекти.

Имам си бригада за строителството, но ми трябва строителен инженер, който да води документацията на обекта. Мога ли да разчитам на вас?

Ако ни се доверите, ние ще упражним контрол върху вашите изпълнители—строителни бригади и доставчици по време на строителния процес.

Избирайки нас, вие избирате:

*един договор за управление;

*един ангажимент;

*актуални и компетентни решения;

*съобразяване с индивидуалните Ви изисквания;

*опит и професионализъм в управлението на проекти;

*гъвкава ценова политика.

 • Знам, че не е без значение цената……

Така, както подхождам индивидуално към всеки проект, така и предпочитам да изготвя индивидуална оферта на база Вашите нужди.