Цени за офериране

При одобряване на офертата сключваме договор с клиента и приспадаме сумите, получени за офериране, което дава спокойствие и на двете страни.

Изготвяне на обща цена по количествена сметка предоставена от клиента:

  • ​БЕЗПЛАТНО ДО 10 ПОЗИЦИИ;
  • НАД 10 ПОЗИЦИИ ПО ДОГОВАРЯНЕ.

Посещение на обекта, направа на подробна количествена сметка и остойностяването  на строително монтажни ремонтни работи:

  • 10лв. за обекти до 50м2;
  • За обекти над 50м2 – по договаряне.

Изготвяне на подробна цена по количествена сметка предоставена от клиента:

  • 5 лв. до 30 позиции;
  • Над 30 позиции – по договаряне.

Посещение на обект и изготвяне на обща цена за строително монтажни ремонтни работи:

  • 7 лв. за обекти до 50м2;
  • За обекти над 50м2 – по договаряне.

мобилен телефон: 0896 898 825

email: atanasov.akan@gmail.com

Цените са за  гр.Варна без начислено ДДС.