Още строителни съвети 3

Колко ще ми струва?

От грубия строеж до застроения имот

ПРИМЕРНА ГРУБА СМЕТКА

обект Двуетажна еднофамилна къща със РЗП 375 м2:

1.Земя – 1 дка (1000 м2 Х 40 лв./м2) 40 000 лв.;
2.Нотариални такси и комисионни 1 200 лв.;

3.Проект (375 м2 Х 18 лв./м2) 6 750 лв.;

4.Такси от общината 2 000 лв.;

5.Такси от енергоразпределение 1 000 лв.;
6.Такси от ВиК 50 лв.;
7.Строителна стойност (375 м2 х 600 лв.) 225 000 лв.;
8.Печалба за строителя (т.7. х 12 %) 27 000 лв.;
9.Технически надзор (375 м2 х 6 лв.) 2 250 лв.;
10.ДДС (т.3. , т.7. , т.8. , т.9)*20%) 52 200 лв.;

Обща стойност на обекта: 357 450 лв.

Или средно за кв.м – 953,20лв. (= 487,36 €)

Дано сме Ви помогнали да се ориентирате в сложната материята на строителните сметки!!