Строителни сметки

„Целта на строителните сметки е да определят първо приблизително и след това по етапи и точно цената на строежа в проектния етап и в строителния етап. Изключителна рядкост е проектната цена (стойност) и строителната цена (стойност) да се покрият.

Много рядък случай е проектната цена да е по-голяма от строителната. Разминаването е разбираемо и трябва да се приема като нормално явление, а не като изненада или измама, както са склонни да го приемат някои  инвеститори…” Този цитат, които препечатахме  от сайта на Консорциум СЕК (http://www.sek-bg.com/), според нас чудесно отразява истината за строителните сметки.

Стойността на Вашия строителен обект в края на краищата ще бъде определена от нас, като строител и доставчик на строителни материали.Като в диалог с Вас ще остойностим и прецизираме изготвената от Вашия проектант Количествена сметка.

Ако Вашият проектант не е изготвил такава сметка, ние сме готови да я изготвим.