Електроуслуги

Ние сме специализирали Следните услуги:

 • Проверка на електроинсталации
 • Ремонт на електроинсталации
 • Монтаж на контролни електромери
 • Монтаж на ел. ключове и контакти
 • Монтаж на електрически табла
 • Смяна на захранващи кабели до апартамент
 • Смяна на електрически табла
 • Смяна на дефектирали проводници
 • Смяна на електроинсталации
 • Смяна на стълбищно осветление
 • Градинско осветление
 • Фасадно осветление
 • Аварийни електроуслуги
 • Поддръжка електроинсталации
 • Монтажни електроуслуги

 

Смяна и монтажна  Осветителни тела
 • Осветление за баня
 • Вътрешно осветление
 • Външно осветление

Проверете дали вашата електроинсталация има нужните защити и дали отговаря на съответните  норми и при липса на такива вземете необходимите мерки ако искате да защитите имуществото си, здравето на вас и близките ви хора.

Не забравяйте, че това е лично ваше задължение и Вие лично ще носите последствията при възникване на нещастен случай или пожар.

За да бъдат тези защити ефективни е нужно вашата електроинсталация да е изпълнена трипроводно или петпроводно в зависимост от това дали ел. инсталацията е  монофазна или трифазна, като имаме по един проводник за фаза, един за неутрала и един за защитно заземяване. Всяка една сграда трябва да има изградена собствена заземителна инсталация и към нея да бъдат присъединени всички заземителни проводници от съответните токови кръгове както и мълниеприемната система.За повече информация може да прочететенаредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии.

Тези изисквния са задължителни и се прилагат в съвременото строителство като  всички сгради строени след 2000г би трябвало да отговарят на тях. За по старите такива, които се  водят за заварено положение тези норми не са приложени и при тях инсалациите подлежат на преработка за да отговарят на тези норми.

Ако ви предстои ремонт не забравяйте да проверите и обновите електроинсталацията си, защото ще разчитате на нея в близкото бъдеще.

Количка