За нас

Фирмата:

 • Предлага високо качество на извършените работи.
 • Кратки срокове за изпълнение.
 • Изготвяне на договор, количества, анализи, цени.
 • Доставка на необходимите материали и техника.
 • Постоянен технически контрол на обекта.

Проучвателни проектни работи

 • Бюджет на строителството – сметки и цени
 • Изготвяне на тръжни книжа и провеждане на процедури
 • Договаряне и възлагане на строителството
 • Законосъобразно започване на строителството
 • Въвеждане в експлоатация
 • Приемно – предавателни процедури
 • Ръководство и отчитане на строителството
 • Инвеститорски контрол
 • Документиране на строителството

Анализ на нови и изпълнени строително-монтажни работи

 • Анализ на проектната осигуреност и съответствието на изпълнените СМР с проектите.
 • Анализ на законосъобразното започване на строителството
 • Анализ на договорите и изпълнението им.
 • Анализ на ценообразуването.
 • Документиране (количествени сметки)

Накратко да Ви запозная как се подготвя оферта и колко ще Ви струва тя?

Ако имате количествена сметка, ще се радваме да ни я изпратите, а ние да Ви изготвим оферта.

Ако нямате такава сметка и планирате ремонт или довършителни работи ние сме готови да направим оглед на обекта. Нашият инженер ще направи подробна скица на обекта и ще опише всички нужни строително-монтажни и ремонтни работи. Ще бъдете консултирани по всички въпроси, касаещи бъдещия ремонт или довършителна работа.

Ние държим на доверието на клиентите към нас, затова в нашата оферта ще намерите подробно и професионално описани всички видове строително монтажни и ремонтни работи, които следва да бъдат извършени на Вашия обект.

За ремонт на апартамент;
За ремонт едноетажна къща;
Довършителни работи по тях.
Изготвяне на количествена сметка
За строително монтажни работи на къщи, вили, кооперации и съоръжения.

Подготвили сме презентация, ако желаете да се запознаете по-подробно с „Ремонт строй консулт“ ЕООД и дейностите които извършваме.
Довършителни строителни работи, шпакловка и боядисване и много други строителни услуги.

Референции

С настоящата референция изразявам благодарността си към екипа на фирма "Ремонт Строй консулm" ЕООД, за професионализма и уменията за работата им със специфични изисквания. През периода на работа екипа на "Ремонт Строй консулm" ЕООД изключително стриктно спази договорените срокове, оказа отзивчивост при решаване на странични, възникнали в процеса на работа проблеми, които не са отговорност на изпълнителя, но пречат или забавят развитието на проекта. Показаха пълно съобразяване и разбиране с изискванията на клиента. Поради утвърдения ни опит и работа с тях, ги препоръчвам специално на nретенциозните клиенти, които държат на качеството и коректността.

Милена Христова Пенева Преглед

Уважаеми г-н Атанасов, В качеството ми на клиент на Вашата фирма изказвам благодарността си към Вас и Вашия екип за извършените ремонти през годините, качествено и в срок. Благодарение на създадената от Вас добра организация и професионализма на екипа Ви ми спестихте труд, пари и нерви, за да придам по-добър облик на дома си. Надявам се да продължа успешно създадените контакти и при необходимост да използвам отново услугите на фирма "Ремонт строй консулт".

Димитър Владов - клиент Преглед

Изразяваме огромна благодарност на фирма РЕМОНТ СТРОИ КОНСУЛТ за довършителните работи и строителни ремонти на къща в с.Константиново община Варна за коректното и отговорно отношение на всички служители на фирмата и на управителя, като всички работи се изпълниха в срок и с необходимото високо качество. С високият професионализъм на фирма РЕМОНТ СТРОЙ КОНСУЛТ не е трудно да реализирате идеите си,независимо колко сложни и невъзможни ви се струват те. Предоставените услуги винаги са на високо ниво.Със служители те на фирмата се работи приятно и без напрежение,те проявяват висок професионализъм в работата си. Радваме се, че имахме щастието да изберем фирма РЕМОНТ СТРОЙ КОНСУЛТ за ремонтирането на нашата къща. Специални благодарности искаме да изразим към управителя на фирмата за вниманието,което отдели на нашите идеи и реализирането им. Ще продължим да ползваме услугите на фирмата,ние ги препоръчваме на всеки,който ИМа нужда от професионални услуги в областта на тяхната дейност.

Ангелина Маринова Преглед