Цени за офериране

При одобряване на офертата сключваме договор с клиента и приспадаме сумите, получени за офериране, което дава спокойствие и на двете страни.

Изготвяне на подробна цена по количествена сметка предоставена от клиента:

  • БЕЗПЛАТНО ДО 5 ПОЗИЦИИ;
  • НАД 5 ПОЗИЦИИ ПО ДОГОВАРЯНЕ.

Изготвяне на подробна цена по количествена сметка за част предоставена от клиента :

  • до 300 м2 бруто площ – 25лв.;
  • от 300м2 – до 700м2 бруто площ – 30лв. + 15 % за горницата от 300м2;
  • от 700м2 – до 1000м2 бруто площ – 36лв. + 13 % за горницата от 700м2;
  • от 1000м2 – до 2000м2 бруто площ – 39,9лв. + 10 % за горницата от 1000м2;
  • над 2000м2  бруто площ – по договаряне.

Изготвяне на подробна количествена сметка за част и обща цена за обекта:

  • 0,18лв./м2  бруто площ

Изготвяне на подробна количествена сметка за част и остойностяването  на СМР:

  • 0,26лв./м2  бруто площ

мобилен телефон: 0896 898 825

email: atanasov.akan@gmail.com

Посочените цени са без ДДС.