Изграждане на водопровод и канализация

Изграждането на нови и ремонт на ВиК инсталации, трябва да се извърши от квалифицирани и подготвени специалисти. Ние можем да гарантираме висококачественото изграждане на водопровод и канализация, като използваме  качествени материали.  Ремонтните работи в някои случаи могат да бъдат много трудни, екипът ни ще се справи с тях, когато ни наемите за помощ. Ако ние изградим инсталацията на водопровода и канализацията, то тя няма да има нужда от намеси за десетки години напред, стига да спазите съветите ни за експлоатация.

Услугата включва:

– изготвяне на работни и технически проекти

– доставка на материали

– доставка на части и материали

– изграждане на:

– вътрешни и външни водопроводни инсталации

– канализационни инсталации

– дренажни системи

– монтаж на пречиствателни инсталации

– ремонт и поддръжка

Количка