Цена за труд

Разходът за труд

Разходът за труд е най-сложната съставка на строителната калкулация. Сложна е, защото количеството необходим труд за изпълнение на определен вид строителна или монтажна работа , винаги зависи от много различни фактори и условия и никога не може да се определи точно. Разходът за труд включва само разхода за заплати на работниците. Осигуровките и заплатата на ръководния и на обслужващия кадър се отнасят към допълнителните разходи.

Да се наемат подходящите хора е от изключителна важност.

В нашата област има три типа хора:

  • От едната страна стоят напълно некомпетентните, на които им липсват дори най-примитивните умения за този вид работа.
  • На противоположната страна са брилянтните, които работят за собствено удоволствие.
  • А по средата имате голям брой от „може би“-та, които изглеждат сякаш могат да допринесат с нещо.

Целта ни е да Ви предложим нашите работници, които сме подбрали, така че да са по-близо до брилянтните.

Ние предлагаме кадрова и техническа обезпеченост с нужното оборудване за извършване на договорената работа.

Цена за труд с допълнителните разходи на час:

1. За ремонтни работи – 17,00 лв./час ( ремонт апартамент , довършителни строителни работи );

2. За ново строителство – 15,00 лв./час ( груб строеж );

при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Посочените цени са без ДДС.