ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

Накратко да Ви запозная как се подготвя КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Съставяне:
Информацията за количествата се събират от чертежи във формат:

  • AutoCAD чертежи
  • PDF чертежи
  • Разпечатени чертежи

В последствие се обобщават в една сметка по позиции готови за ценообразуване.

Видове  сметки:
Съставят се сметки по части:

  • Архитектура
  • Конструкция
  • ВиК
  • Електро
  • ОВиК
  • и др.

Предаване:
Подробните количествена и стойностна сметка се предава в  Excel файл  (електронен вид) .

За всяка част се предава отделен файл с подробните количествени и стойностни сметки за нея.

Цени:
Цените за оферта за подробни количествена и стойностна сметки (или по отделни части) можете да видите ТУК: